Dixidox De Luxe No 2.1

12,500 AMD

Նկարագրություն

Թեփի դեմ շամպուն
ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Թեփի դեմ շամպուն պարունակում է ակտիվ բաղադրիչների համալիր, ինչպիսիք են պիրոկտոն օլամինը, կլիմբազոլը, սալիցիլաթթուն, ինչպես նաև վիտամինների և ճարպը կարգավորող բաղադրիչների բարձր կոնցենտրացիան: